1- دامنه treepars.ir

این دامنه رو 1 ماه پیش خریدم . اما خوب دیگه میخوام از نت برم هرکی خواست بگه با همون 5000 هزار تومانی که خریدم میفروشم

2- دامنه toysicon.ir

این دامنه رو 2 ماه پیش خریدم . اما خوب دیگه میخوام از نت برم هرکی خواست بگه با همون 5000 هزار تومانی که خریدم میفروشم

3- دامنه ma2nafar.ir

این دامنه رو 7 ماه پیش خریدم . اما خوب دیگه میخوام از نت برم هرکی خواست بگه با همون 5000 هزار تومانی که خریدم میفروشم

واسه خرید پیام خصوصی بدین یا به این شماره زنگ بزنید : 09380406223