نقل قول نوشته اصلی توسط OM!DTAK نمایش پست ها
دوستان این ارور هم برا مهمان میاد
کد PHP:
Database error in vBulletin 4.2.0:

Invalid SQL:

                   
SELECT COUNT(*) as cnt,max(lastpost) as lastupdate
                   FROM thread 
AS thread
                   INNER JOIN tagcontent 
AS tagcontent ON
                       
(tagcontent.tagid AND tagcontent.contentid thread.threadid)
                   
WHERE thread.forumid IN()
                       AND 
thread.visible 1
                       
AND thread.sticky IN (01)
                       AND 
thread.open <> 10
                   GROUP BY tagcontent
.tagid;

MySQL  Error   You have an error in your SQL syntaxcheck the manual that  corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use  near ')
                       AND thread.visible = 1
                       AND thread.sticky IN (0, 1)' 
at line 5
Error Number  
1064
Request Date  
SaturdayNovember 17th 2012 02:03:18 AM
Error Date    
SaturdayNovember 17th 2012 02:03:19 AM
Script        
http://goldencomputer.ir/cron.php?rand=1353105197
Referrer      http://goldencomputer.ir/forum.php
IP Address    188.34.81.227
Username      
ثبت نام نشده
Classname     
vB_Database
MySQL Version 

نقل قول نوشته اصلی توسط H0sseiN نمایش پست ها
مربوط به سرور میشه.
حسین آقا به پشتیبان هاست تیکت بزنم درست میکنن یا کلا درست بشو نیست