سلام نمیتونه از قسمت کوکی ها باشه اگه رسیت کنم مشکلی پیش نمیاد