با سلام
به کپی پیست کار در مورد اپل نیازمندیم با امکانات فوق العاده
فقط با آی دی زیر در تماس باشید
amirreza_almasi@yahoo.com
انجمن ایران اپلس