شما کدوم فروم ساز نصب میکنید دارید سویت یا معمولی ؟


و احتمال داره این به خاطر مشکلاز سرور یا بد آپلود شدن فایل ها و خراب شدن پیش بیاد