سلام تمام پستها ی انجمن به یکباره دوتا شدن یعنی هر پست زیرش یه پست مشابه بالاییش زده شد

ورژن وی بی 4.2 /// ادرس سایت کانون ایرانیان