این انجمن ما روی یک addon domain هستش .
مشکل این جاست که هنگامی که در گوگل جست و جو می کنم به جای این که نتایج رو از این دامین نشون بده ، از اون دامین اصلی نشون میده! یکی به دادم برسه! این چه مشکلی آخه ؟؟؟