با سلام ماهان پیامک آریا به مناسبت ایام محرم تا تاریخ 1391/9/6 فقط با پرداخت 35.000 تومان یک پنل پیام کوتاه و یک شماره اختصاصی دائمی 14 رقمی به متقاضیان خود اعتا میکند . این پنل ها و شماره ها دائمی بوده و تمدید سالیانه ندارند . توجه کنید فقط تا تاریخ ذکر شده این امکان وجود دارد پس از دست ندهید . اولین نفر باشید! برای دریافت پنل با شماره اختصاصی با قیمت ذکر شده . شماره تماس و نام خود را به شماره زیر پیامک کنید . 30002223401402 منتظر شما هستیم .