دیفالت کردن قالب در وی بولتین
برای اینکار ابتدا به ادمین سی پی بروید
سپس به تنظیمات اصلی انجمن(تنظیمات اصلی انجمن ) بروید.
از آنجا به بخش تنظیمات استایل / زبان بروید
در این بخش در دومین بخش نوشته شده است :
استایل پیش فرض
استایل مورد نظر خود را در این قسمت قرار دهید


اگر میخواهید کاربران را وادار به استفاده از قالب کنید میتوانید
اجازه به کاربران برای تغییر استایل را خیر بزنید


موفق باشید
خلیلی فر
منبع : خلیلی فر
نوشته شده توسز : خلیلی فر
عکس توسط ک خلیلی فر