سلام دوستان
راستش این ارور دیگه بخاطر اینکه مشکلاتی داشت و واقعا خسته ام کردهب ودن و قبلا بخاطر اپگردید ناقص تغییر هاست دادم و تغییرات ناقص انتقال داده شده اند بعدش همینطور مداومت یه مدت درست بود اندک زمانی ولی باز ارور دیتا بیس و ادیتور همب رای همه بسته بود
اینس ایت با موزیلا فایرفاکس و اکسپلوره مرورگها کار نمیکند و با مرورگرهای دیگه ماننددsafari و opera به درستی کار میکند مشکل اینجا بیستز کاربران از موزیلا و اکسپلوره استفاده میکنند
و امدم دست به کاری زدم و کلیه هکها داخل ادمین سی پی رو حذف کردم و چندتا مونده بودن و پاک نمیشدن و غیر فعالشون کردم
حالا این مشکل پیش امده و ارورو میده
is typing...
: Database error in vBulletin 4.2.0:

Invalid SQL:
DELETE FROM vsavilxh_guests WHERE userip = '2.***.***.125';

MySQL Error : Table 'dostane_mj.vsavilxh_guests' doesn't exist
Error Number : 1146
Request Date : Tuesday, November 20th 2012 @ 07:01:31 AM
Error Date : Tuesday, November 20th 2012 @ 07:01:31 AM
Script : آشپز ايرونی
Referrer : http://ashpazirooni.com/admincp/
IP Address :1
Username : saman
Classname : vB_Database
MySQL Version : 5.1.65-cll