درود .

امروز این تصاویر در وب سایت اسماندژ منتشر شدند . به نظر میرسه که تغییرات خوبی داشته .

AsmandeZ.II.01.zip