درود

چرا وقتی بنده می خواهم یکی از کاربرانم را مدیر سایت کنم به ارور دیتابیس بر می خورم | اما پس از ارور وقتی به سایت خودم می رم می بینم تغییر کرده ولی دوباره بعد از چند لحظه دوباره کاربر به حالت مهمان بر می گرده !!!!!

لطفا یکی کمک کنه | چون الان با این مشکل نمی تونم به کارم ادامه بدم

تشکر