سلام به همه دوستان

سرویس های ویژه هاستینگ لینوکس وارز آواسرویس به شرح زیر اعلام میگردد:

هاست وارز لینوکس:

W-100-MB

فضا: 100 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد سایت قابل میزبان: 1 عدد
نوع سرویس: لینوکس - وارز
سالانه:
5000 تومان
سفارش
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W-500-MB

فضا: 500 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد سایت قابل میزبان: 1 عدد
نوع سرویس: لینوکس - وارز
سالانه: 10000 تومان
سفارش
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W-1000-MB

فضا: 1000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد سایت قابل میزبان: 1 عدد
نوع سرویس: لینوکس - وارز
سالانه: 20000 تومان
سفارش
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W-5000-MB

فضا: 5000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد سایت قابل میزبان: 3 عدد
نوع سرویس: لینوکس - وارز
سالانه: 25000 تومان
سفارش
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W-10000-MB

فضا: 10000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد سایت قابل میزبان: 5 عدد
نوع سرویس: لینوکس - وارز
سالانه: 35000 تومان
سفارش


- 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 -

بدلیل افزایش کیفیت سرویسهای هاستینگ تعداد سایت های قابل نیزبانی
محدود میباشد
کلیه سرویسهای فوق
وارز میباشند


جهت خرید سفارش انواع نمایندگی هاست وارز لینوکس مشخصات مورد نیاز را در همین تاپیک اعلام کنید.


Www.AvaService.ir