چون سایت من بخش تصاویر و البوم دارد و میخواهم تمام آن تصاویر و البوم ها در گوگل اندکس شود اما وقت ## ریجستر نباشد نمیتوان آن تصاویر را ببیند بس چطور میتوانم اجازه نمایش آن البوم ها را به مهمانها بتم؟