درود
شات:

به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>header
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<li><a href="{vb:link member, {vb:raw bbuserinfo}}">{vb:rawphrase your_profile}</a></li>
جایگزین کنید با:
کد:
<!-- <li><a href="{vb:link member, {vb:raw bbuserinfo}}">{vb:rawphrase your_profile}</a></li> -->
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.