درود
شات:


به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>forumdisplay
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
{vb:raw ad_location.forum_below_threadlist}
بعد از آن کد زیر را اضافه کنید:
کد:
<br />