بسمه تعالی
سرویس های آوا سرویس به شرح زیر اعلام میگردد:
-------------------------- هاست لینوکس وارز --------------------------

فضا: 100 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد سایت قابل میزبان: 1 عدد
نوع سرویس: لینوکس - وارز

سالانه: 5000 تومان


فضا: 500 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد سایت قابل میزبان: 1 عدد
نوع سرویس: لینوکس - وارز

سالانه: 10.000 تومان


فضا: 1000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد سایت قابل میزبان: 1 عدد
نوع سرویس: لینوکس - وارز

سالانه: 10.000 تومان


فضا: 5000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد سایت قابل میزبان: 3 عدد
نوع سرویس: لینوکس - وارز

سالانه: 25.000 تومان


فضا: 10000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد سایت قابل میزبان: 5 عدد
نوع سرویس: لینوکس - وارز

سالانه: 35.000 تومان
-------------------------- نمایندگی هاست لینوکس وارز --------------------------

فضا: 1000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد اکانت قابل ایجاد: نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
نوع سرویس: وارز


ماهانه: 5000 تومان
سالانه: 50.000 تومان ( 2 ماه تخفیف در صورت خرید سالانه )


فضا: 5000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد اکانت قابل ایجاد: نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
نوع سرویس: وارزماهانه: 15000 تومان
سالانه: 150.000 تومان ( 2 ماه تخفیف در صورت خرید سالانه )


فضا: 10000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد اکانت قابل ایجاد: نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
نوع سرویس: وارزماهانه: 25000 تومان
سالانه: 250.000 تومان ( 2 ماه تخفیف در صورت خرید سالانه )


فضا: 15000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد اکانت قابل ایجاد: نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
نوع سرویس: وارزماهانه: 30.000 تومان
سالانه: 300.000 تومان ( 2 ماه تخفیف در صورت خرید سالانه )


فضا: 20000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد اکانت قابل ایجاد: نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
نوع سرویس: وارزماهانه: 35.000 تومان
سالانه: 350.000 تومان ( 2 ماه تخفیف در صورت خرید سالانه )


فضا: 25000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد اکانت قابل ایجاد: نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
نوع سرویس: وارزماهانه: 45.000 تومان
سالانه: 450.000 تومان ( 2 ماه تخفیف در صورت خرید سالانه )-------------------------- اکانت Smtp --------------------------

نوع اکانت: Smtp
نوع دسترسی: محدود
محدودیت: 1000 مگابایت پهنای باند

ماهانه: 10.000 تومان
سالانه: 100.000 تومان ( 2 ماه تخفیف در صورت خرید سالانه )


نوع اکانت: Smtp
نوع دسترسی: محدود
محدودیت: 5000 مگابایت پهنای باند


ماهانه: 15.000 تومان
سالانه: 150.000 تومان ( 2 ماه تخفیف در صورت خرید سالانه )


نوع اکانت: Smtp
نوع دسترسی: محدود
محدودیت: 10000 مگابایت پهنای باند


ماهانه: 20.000 تومان
سالانه: 200.000 تومان ( 2 ماه تخفیف در صورت خرید سالانه )


نوع اکانت: Smtp
نوع دسترسی: نامحدود


ماهانه: 25.000 تومان
سالانه: 250.000 تومان ( 2 ماه تخفیف در صورت خرید سالانه )-------------------------- سامانه ارسال ایمیل گروهی با کنترل پنل: interspire email marketer --------------------------

کنترل پنل: interspire email marketer
نوع سرویس: استاندارد
محدودیت: 10.000 ارسال در روز


ماهانه: 10.000 تومان

کنترل پنل: interspire email marketer
نوع سرویس: سازمانی
محدودیت: 50.000 ارسال در روز


ماهانه: 15.000 تومان

کنترل پنل: interspire email marketer
نوع سرویس: حرفه ای
محدودیت: 100.000 ارسال در روز


ماهانه: 20.000 تومان

کنترل پنل: interspire email marketer
نوع سرویس: طلایی
محدودیت: ندارد


ماهانه: 25.000 تومان