درود
شات:

به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>postbit_legacy
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<dt>{vb:rawphrase posts}</dt> <dd>{vb:raw post.posts}</dd>
جایگزین کنید با:
کد:
<dt>{vb:rawphrase posts}</dt> 
<dd><a href="search.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=finduser&amp;userid={vb:raw  post.userid}&amp;contenttype=vBForum_Post&amp;showposts=1"  title="View {vb:raw post.username}'s posts">{vb:raw  post.posts}</a></dd>  [/color]
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.