درود
شات:


به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>editor_clientscript
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<!-- Editor Scripts -->
بعد از آن کد زیر را اضافه کنید:
کد:
<center>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-*****************";
/* 728x90, created on a certain day */
google_ad_slot = "not saying";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</center>
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.