درود
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>navbar
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<vb:if condition="$show['notices']">
جایزگین کنید با:
کد:
<vb:if condition="$show['notices'] AND THIS_SCRIPT != 'vbcms'">
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.