بحث رو تمام کنید - هرکسی خواست میتونه به ایشون بگه تا براشون انجام بده نمیتونیم به کسی بگیم این کار رو انجام بده یا نده خود شخص اگه تونست که انجام میده ُ نه ایمیل میده به [email protected] نهایشتش به ایشون میده !!

بحث رو ادامه بدید پست حذف میشه + استاتر : اپ الکی هم ندید طبق قوانین هر روز یک اپ !!!