سلام به دوستان
چکار کنیم که تاریخ اشتراک (از آغاز تا پایان) توی مشخصات کاربری نشون داده بشه؟؟؟؟