الان دسترسیم به ادمین سی پی درست شد ولی تو ادمین سی پی اون امکانات لازم رو ندارم مثلا اون امکانات قبلی نیست فقط اطلاعات و مدیریتو امازها است باید چیکار کنم؟