سلام اقا چرا در انجمن من وقتی یه پیام میاد بعد روش میزنم میره اینجا و صفحه سفیده

Xgames.ir

ولی اگه پیام نباشه وروش کلیک کنم همون ادرس خودش رو میره

Xgames.ir

من از هک چشمک زن کردن وقتی پیام میاد استفاده میکنم