درود
شات:به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>additional.css
کد زیر را به آن اضافه کنید:
کد:
.threadbit .title {font-size:13pt;}
.sticky a.title {font-sizet: 13pt;}
.sticky a.title {font-weight: bold;}
.threadbit .title {font-weight: bold;}
ذخیره کنید.
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.