سلام.دوستان دامين بنده چه با www و چه بدون اون به ادرس

کد HTML:
http://forum.mysite.ir/forum.php
ريدايركت ميشه اما وقتي با
کد HTML:
http://www.forum.mysite.ir/forum.php
وارد ميشم ريدايركت نميشه! خواستم بدونم چيكار بايد كنم كه اينم به ادرس اولي ريدايركت بشه.