اولی رو پاک کردم دومی کجاست؟

http://www.vbiran.ir/cr_fa.js​داداش یاهو هم ادد کردم اگه میشه اکسپت کن