سلام یه بنر سه گوش میخواستم
واسه این انجمن : BarcelonaCF.Ir | کانون هواداران بارسلونا

لوگو سایت : http://www.logoeps.com/wp-content/up...or-300x300.png

رنگ های به کار رفته در بنر : آبی و اناری

نوشته های لوگو :

سیستم پیش بینی
بارسلونا سی اف
پیش بینی کنید
جایزه بگیرید