سلام

چطوری میشه این پرانتز های که تو موضوع هست درست کرد؟الان تو عکس نگاه کنید پرانتز به طرف مخالف بسته شده!کسی میدونه!