سلام
کسی راهنمایی نصبشو بلده؟
سرور لینوکسم تهیه کردم ولی کار باهاشو بلد نیستم
لطفا راهنماییم کنید!