برای بار هزارم دارم سوالمو مطرح میکنم از این انجمن جوابی نمیبینم
آقا یکی رسیدگی کنه به کار کاربرا چرا ج نمیدین مگه بزرگترین مرجع تخصصی نیست اینجا چرا کسی ج این تا پیکو نمیده؟
مشکل با پستها وتاپیک ها