گیفت کارت آیتونز
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

موضوع: خواص مقدماتی CSS

 1. Top | #1
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  May 2012
  ورژن ویبولتین
  5.1.5
  سن
  23
  نوشته ها
  4,060
  مورد پسند
  2,646 بار
  نوشته های وبلاگ
  1
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Firefox 17.0
  میزان امتیاز
  466

  پیش فرض خواص مقدماتی CSS

  خطوط حاشيه در CSS :
  با استفاده از مجموعه خواص border در CSS ، می توان برای بيشتر عنصرهای HTML خطوط حاشيه تعيين کرد . خطوط حاشيه خطوطي هستند ، که به دور عنصر مورد نظر کشيده می شوند .
  توضيح : خطوط حاشيه به دور يک عنصر در چهار جهت بالا ، پايين ، راست و چپ کشيده می شوند . در CSS می توان هر يک از اين خواص را به تنهايي تعريف کرده و برای هر کدام خواص جداگانه ای مثل رنگ ، ضخامت و ... تعيين کرد .
  ما ابتدا در اين قسمت خاصيت border را معرفی کرده و سپس تعيين آن را برای جهت های مختلف توضيح می دهيم :

  خاصيت border :
  خاصيت چند مقداری جهت دريافت کليه ویژگی های برای حاشيه کامل به دور عنصر است ، که هر يک از اين ويژگی ها بايد به ترتيب زير وارد شود :
  border : [ border-width ] [ border-style ] [ border-color ]
  مجموعه خواص border :

  مجموعه خواص border
  نام خاصيت نوع خاصيت شرح
  border-width thin
  medium
  thick
  length
  توسط اين خاصيت می توان ضخامت خطوط حاشيه را به وسيله يکی از حالت های زير تعيين کرد :
  - thin : در اين حالت خطوط حاشيه نازک خواهند بود .
  - medium : در اين حالت خطوط حاشيه متوسط خواهند بود .
  - thick : در اين حالت خطوط حاشيه ضخيم خواهند بود .
  - length : در اين حالت صخامت خطوط حاشيه را بر حسب واحدی مثل پيکسل ( pixel ) يا نقطه ( pt ) تعيين می کنيم .
  border-style none
  hidden
  dotted
  dashed
  solid
  double
  groove
  ridge
  inset
  outset
  توسط اين خاصيت می توان حالت خطوط حاشيه را بر حسب يکی از حالت های زير تعيين کرد :
  - none : در اين حالت هيچ خطی به عنوان خطوط حاشيه عنصر نمايش داده نمی شود .
  - hidden : در اين حالت خطوط حاشيه مخفی هستند .
  - dotted : در اين حالت خطوط حاشيه به صورت نقطه نقطه نمايش داده می شوند .
  - dashed : در اين حالت خطوط حاشيه به صورت بريده بريده نمايش داده می شوند .
  - solid : در اين حالت خطوط حاشيه به صورت معمولی نمايش داده می شوند .
  - doubled : در اين حالت خطوط حاشيه به صورت دو خطی نمايش داده می شوند .
  - groove : در اين حالت خطوط حاشيه به صورت 3D نمايش داده می شوند که معمولا خطوط بالايي و سمت چپ پر رنگ تر از خطوط ديگر هستند .
  - ridge : در اين حالت خطوط حاشيه به صورت 3D با طيف رنگی نمايش داده می شوند .
  - inset : در اين حالت خطوط حاشيه به صورت 3D نمايش داده می شوند که معمولا خطوط بالايي و سمت چپ دارای سايه و تيره تر از خطوط ديگر هستند .
  - outset : در اين حالت خطوط حاشيه به صورت 3D نمايش داده می شوند که معمولا خطوط پايينی و سمت راست دارای سايه و تيره تر از خطوط ديگر هستند .
  border-color نام رنگ
  rgb (r,g,b)
  عدد هگزادسيمال
  تعيين کننده رنگ خطوط حاشيه است . رنگ میتواند به روش های زير تعيين شود :

  1. نام رنگ مثل blue يا red .
  2. تعيين رنگ به وسيله تابع rgb به صورت زير :
   ( مقدار رنگ قرمز ، مقدار رنگ سبز ، مقدار رنگ آبی ) rgb
   اين تابع مقدار 3 رنگ را با هم ترکيب کرده و يک رنگ را ايجاد می کند .که مقدار رنگ توسط عددی بين 0 تا 255 تعيين می شود ، که هر چه عدد بزرگتر باشد ميزان آن رنگ در کل رنگ بيشتر خواهد بود .
   Example : rgb (10,65,232)
  3. نعيين رنگ به صورت عددی ترکيبی در مبنای 16 هگزادسيمال :
   ميزان رنگ آبی ميزان رنگ سبز ميزان رنگ قرمز #
   Example : #08FF00
  مثال : در CSS می توان به بسياری از عناصر خطوط حاشيه داد . همچنين می توان هر يک از خواص border را به صورت جدا و يا در قالب خاصيت چند مقداری وارد کرد . به مثال های زير دقت کنيد :
  مثال border
  در مثال زير به يک جدول و خانه های آن خاصيت border داده ايم . در حالت اول به صورت تکی و در حالت دوم به صورت خاصيت چند مقداری اين کار را کرده ايم . در خاصيت border بهتر است به صورت چند مقداری عمل کنيم .
  نکته مهم : در جدول بايد خاصيت border را بر هر يک از خانه های جدول ( تگ td ) به صورت جداگانه اعمال کنيم . خواص هر خانه می تواند کاملا با ديگران متفاوت باشد .
  حالت اول
  < table cellspacing="0" style="border-color: Blue; border-style: solid; border-width: medium; width: 500px" >
  < tr >
  < td style="border-color: Blue; border-style: solid; border-width: medium" >
  Cell 1
  < /td >
  < td style="border-color: Green; border-style: solid; border-width: medium" >
  Cell 2
  < /td >
  < /tr >
  < /table >
  کد
  Cell 1 Cell 2
  خروجی
  حالت دوم
  < table cellspacing="0" style="border: solid medium blue ; width: 500px" >
  < tr >
  < td style= "border: solid medium blue" >
  Cell 1
  < /td >
  < td style= "border: solid medium green" >
  Cell 2
  < /td >
  < /tr >
  < /table >
  کد
  Cell 1 Cell 2
  خروجی
  در حالت زير خواص متفاوتی را برای هر کدام از خانه های جدول تعيين کرده ايم .
  < table cellpadding="5" cellspacing="5" style="border: solid medium blue; width: 500px" >
  < tr >
  < td style="border: solid thin blue" >
  Cell 1 solid , thin
  < /td >
  < td style="border: dashed medium blue" >
  Cell 2 dashed , medium
  < /td >
  < td style="border: double thick maroon" >
  Cell 3 double , thick
  < /td >
  < /tr >
  < tr >
  < td style="border: dotted thick green" >
  Cell 4 dotted , thick
  < /td >
  < td style="border: outset medium green" >
  Cell 5 outset , medium
  < /td >
  < td style="border: inset medium red" >
  Cell 6 inset , medium
  < /td >
  < /tr >
  < tr >
  < td style="border: ridge medium red" >
  Cell 7 ridge , medium
  < /td >
  < td style="border: groove medium red" >
  Cell 8 groove , medium
  < /td >
  < td style="border: hidden medium blue" >
  Cell 9 hidden , medium
  < /td >
  < /tr >

  < /table >
  کد
  Cell 1
  solid , thin
  Cell 2
  dashed , medium
  Cell 3
  double , thick
  Cell 4
  dotted , thick
  Cell 5
  outset , medium
  Cell 6
  inset , medium
  Cell 7
  ridge , medium
  Cell 8
  groove , medium
  Cell 9
  hidden , medium
  خروجی


  تکته مهم : خطوط حاشيه برای هر عنصر در 4 جهت بالا ، راست ، پايين و چپ تعيين می شود . در CSS می توان تعيين يا عدم تعيين و خصوصيات خط حاشيه را برای هر جهت به صورت جدا مقدار دهی کرد .
  1 ) تعيين به صورت خاصيت چند مقداری :
  هر يک از خواص border-color , border-width , border-style معرفی شده در قسمت بالا می توانند خصوصيات 4 جهت خطوط حاشيه به دور يک عنصر را به صورت کامل در قالب يک خاصيت به شرح زير دريافت کنند :
  border- style : خط بالاstyle خط راستstyle خط پايينstyle خط چپstyle
  border- width : خط بالاwidth خط راستwidth خط پايينwidth خط چپwidth
  border- color : خط بالاcolor خط راستcolor خط پايينcolor خط چپcolor

  مثال : به طور مثال اگر خاصيت border-color برای يک خانه جدول به صورت زير تنظيم شود ، داريم :
  border-color : Red Black Blue Green ;
  به اين معنی است که رنگ خط حاشيه بالا قرمز ، رنگ حاشيه راست مشکی ، رنگ حاشيه پايين آبی و رنگ حاشيه چپ سبز خواهد بود .
  Example
  < table style="border: solid 2px maroon; width: 500px; height: 100px" >
  < tr >
  < td style="border-style: solid dashed solid dashed; border-color: Red Blue Green black" >
  Cell 1
  < /td >
  < td style="border-style: dashed solid dashed solid; border-color: Green Black Red Blue" >
  Cell 2
  < /td >
  < /tr >
  </table>
  کد
  Cell 1 Cell 2
  خروجی
  2 ) تعيين به صورت خاصيت تک مقداری :
  هر يک از خواص فوق را می توان به صورت تک مقداری نيز ، مقدار دهی کرد . مجموعه خواص جدول زير در برگيرنده کليه صفات ممکن برای خطوط 4 گانه هستند :
  نام خاصيت شرح
  border-right در برگيرنده خواص کلی خط حاشيه برای خط حاشيه سمت راست عنصر به صورت يک خاصيت چند مقداری است . عملکرد آن به صورت زير است :
  border-right : [ border-right-width] [ border-right-style ] [ border-right-color ]
  border-top در برگيرنده خواص کلی خط حاشيه برای خط حاشيه بالای عنصر به صورت يک خاصيت چند مقداری است . عملکرد آن به صورت زير است :
  border-top : [ border-top-width] [ border-top-style ] [ border-top-color ]
  border-bottom در برگيرنده خواص کلی خط حاشيه برای خط حاشيه پايين عنصر به صورت يک خاصيت چند مقداری است . عملکرد آن به صورت زير است :
  border-bottom : [ border-bottom-width] [ border-bottom-style ] [ border-bottom-color ]
  border-left در برگيرنده خواص کلی خط حاشيه برای خط حاشيه سمت چپ عنصر به صورت يک خاصيت چند مقداری است . عملکرد آن به صورت زير است :
  border-left : [ border-left-width] [ border-left-style ] [ border-left-color ]
  border-right-color رنگ خط حاشيه سمت راست عنصر را تعيين می کند .
  border-top-color رنگ خط حاشيه بالای عنصر را تعيين می کند .
  border-bottom-color رنگ خط حاشيه پايين عنصر را تعيين می کند .
  border-left-color رنگ خط حاشيه سمت چپ عنصر را تعيين می کند .
  border-right-style style خط حاشيه سمت راست عنصر را تعيين می کند .
  border-top-style style خط حاشيه بالای عنصر را تعيين می کند .
  border-bottom-style style خط حاشيه پايين عنصر را تعيين می کند .
  border-left-style style خط حاشيه سمت چپ عنصر را تعيين می کند .
  border-right-width پهنای خط حاشيه سمت راست عنصر را تعيين می کند .
  border-top-width پهنای خط حاشيه بالای عنصر را تعيين می کند .
  border-bottom-width پهنای خط حاشيه پايين عنصر را تعيين می کند .
  border-left-width پهنای خط حاشيه سمت چپ عنصر را تعيين می کند .
  مثال : به مثال زير و نحوه تعيين خواص برای خطوط حاشيه خانه جدول توجه کنيد . برای دريافت اطلاعات راجع به هر خاصيت موس را چند لحظه روی کد آن نگه داريد :
  Example
  < table style="border: solid 2px maroon; width: 500px; height: 100px" >
  < tr >
  < td style =" border-top: dotted 3px green ; border-bottom-color: Red; border-bottom-style : double ; border-bottom-width : 2px; border-right: dashed 2px blue ; border-left: dashed 1px yellow" >
  Cell 1
  < /td >
  < /tr >

  < /table >
  کد
  Cell 1
  خروجی


  امید وارم که از این آموزش خوشتون بیاد
  بدرود
  موفق باشید

  کاربر مقابل از Patch Master بابت این پست مفید تشکر کرده است:

  mox
 2. گیفت کارت آیتونز

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. آموزش تصویری ساخت فیلد بصورتی مولتی سلکت (بازی سنتر)
  توسط sr.major در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 14
  آخرين نوشته: 2013/03/22, 11:19 AM
 2. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2012/02/10, 01:49 PM
 3. قالب زیبا و سبک آی تی ست یا همون آی تی تو نت
  توسط viera در انجمن استایل 3.8.x
  پاسخ: 94
  آخرين نوشته: 2012/01/08, 02:29 PM
 4. اسکریپت مولتی هاست لعنتی رو چجوری فارسی کنم؟!
  توسط Dark Knight در انجمن بحث آزاد
  پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 2011/06/12, 07:58 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •