دورود خدمت نوابغ وی بی ایران .
کسی میدونه چجوری میشه نیم سرور های ساب دومین رو عوض کرد ؟