میزان مشاهده ای که مقابل هر تاپیک تووی انجمن نمایش داده میشه جدیدا کار نمیکنه و همه ماهدات 0 هست . علت چیه؟