درود


در انجمن من وقتي كاربران عضو ميشن براشون درجه اي قرار داده نميشه و بايد بايد خودم براشون درجه بزارم مشكل از كجاست؟