سلام سایت ما برای همه باز میشه جز یک نفر میگه هرچی میزنه صفحه سفیده با کروم و موزیلا

چه باید کرد ؟