این لوگومهbow_b.png
داداش خیلی ساده هستش
حرف pmکنار درجات باشه بهتره
واینکه حال فلش داشته باشه
مرسی از لطفتون