سلام / من دنبال هکی که کاربرا به پست ها + و - میدن می گردم

مانند شکل زیر:ورژن 3.8.6

ابنو هم ریختم
دانلود هک رای دادن به پست مثل ترفندستان برای 3.8 AJAX Helpful Answers (+فارسی ساز) - صفحه 2


ولی اصلا چیزی نشون داده نمیشه تو پست ها