سلام من یک لوگو با موضوع پابدانا در این ابعادی که هست می خوام به این دو نوع هم باشه لطفا
www.pabdana.org