سلام میخواهم از کد ای فریم ایستفاده کنم
تو کدوم قسمت کدم رو بزارم؟
توی وردپرس چی؟ دروردپرس کجا بزارم؟