سلام خسته نباشید... در هنگام ساخت نقشه سایت Database error میده ----------------- [SECTION START] polls [8,581.3Kb mem used] [7,033,151s (+7,033,151s)] [SECTION START] blogs [8,594.9Kb mem used] [7,033,151s (+0s)] [SECTION START] albums [8,599.7Kb mem used] [7,033,151s (+0s)] [SECTION START] groups [8,603.7Kb mem used] [7,033,151s (+0s)] ---------------- من تیک گروپ رو برداشتم.. ولی بازم این ارور رو میده... گفتم شاید کش کرده.. با دو تا مرورگر دیگه هم تست کردم... ولی بازم همینو میده... ممنون