آقا يه هك هست كه سرو هاي آنلاين بازي رو بهم راه اطلاعاتي مثل Ip‌سرور اسم هاست تعداد بازيكن ها و حتي مپي كه دارن بازي مي كنن رو ميده اسمش هم هست
vBGamez منتها يه نسخه كامل ازش بزاريد كه عمل كنه !!