درود
مدتی است که انجمنی را برای مهمانها ایجاد کرده ام ولی ادیتور برای آنها نمایش داده نمیشه