دامنه charge-e.ir مناسب برای فروشگاه شارژ ، ثبت شده تا 17-8-1395 با قیمت پایه ی 20000 به فروش میرسه.