همرو چک کردم عکسی نیست برای اون قسمت!!!!!!!!!!!!!
فقط عکس برای قسمت بخش های اول هست برای این قسمت نیست
میدونید css ش چیه؟