سلام
من میخواستم حدود 250 نفر را که عضو گروه کاربری تایید نشده هستند به گروه کاربری ساده انتقال بدهم.(بصورت یکجا)
باید چه عملیاتی در ادمین سی پی انجام بدهم؟