سلام

دوستان کسی بک گراند مانند طرح زیر رو دراره
اندازه آن نصف اندازه نمونه

رنگی به جز رنگ سیاه باشه

با تشکر