سلام...

دوستان وقتی برای اعضای انجمن پیغام خصوصی ارسال میشه ، اون بالا تو جهت اطلاع شما نمیزنه که پیغام خصوصی دریافت کردید و چند تا هست..

ولی وقتی پیغام بازدید کنندگان برای کسی میفرستی میزنه...

مشکل از کجاست !!