سلام. ما برای انجمنمون یه پورتال می خوایم که چندتا ماژول هم در اون وجود داشته باشه. ماژول محاسبه کننده کالری مواد غذایی (جدول کالری ها و وزن ها رو در اختیار قرار میدم)/ نوار کاهش وزن(با تغییرات وزنی فرد، یه تیکر روی نوار هست که جابجا میشه) / نمودار تغییرات وزنی هر فرد
اگر کسی میتونه قبول کنه یه هزینه ی تقریبی بگه . هر جزئیات دیگه میخواد بدونه رو عرض میکنم.
آدرس سایت: Zibatan.ir