موقعی که توصفحه اصلی انجمن وارد میشیم تو قسمت کاربران آنلاین که نگاه میکنیم موقعیت کاربر آنلاین رو اینطوری میزنه /images/vbirancolorful/ads.png کسی میدونه مشکل از کجاست